Sub Kategori

Kode : GF
Nama : PERIBADATAN
Definisi : Bangunan yang difungsikan untuk beribadah umat-umat beragama
Abstrak : False
Alias : SUB KATEGORI PERIBADATAN
Tanggal : -
Tipe Tanggal : Publikasi
Edisi : -
Role : Walidata
Other Citation Detail : -
Nama Katalog : Katalog Unsur Geografi
Nama Organisasi : -

Unsur

Kode Unsur Nama Unsur Definisi Unsur Abstrak Alias
GF01040020 SARANAIBADAH_PT Lokasi tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng Bangunan Peribadatan (Titik)
GF03040020 SARANAIBADAH_AR Kawasan tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng Bangunan Peribadatan (Area)