Unsur

Kode : DB03040320
Nama : PASUT_AR
Definisi : Zona pasang surut
Unsur Abstrak :
Alias : Pasang Surut
Tanggal : 2017
Tipe Tanggal : Publikasi
Edisi : Versi 5
Role : Walidata
Other Citation Detail : -
Nama Katalog : Katalog Unsur Geografi
Nama Organisasi : Badan Informasi Geospasial

Atribut

Id Atribut Nama Atribut Definisi Kardinalitas Kode
10075 BTSPTM Batas Pasang Tertinggi Bulanan 1 BTSPTM
10076 BTSPTY Batas Pasang Tertinggi Tahunan 1 BTSPTY
10078 BTSSRM Batas Surut Terendah Bulanan 1 BTSSRM
10079 BTSSRY Batas Surut Terendah Tahunan 1 BTSSRY
10173 FCODE Feature Code 1 FCODE
10653 METADATA METADATA 1 METADATA
10672 NAMOBJ Nama Objek 1 NAMOBJ
10734 OBJECTID OBJECTID 1 OBJECTID
10812 REMARK Catatan 1 REMARK
10840 SHAPE SHAPE 1 SHAPE
10841 SHAPE_Area SHAPE_Area 1 SHAPE_Area
10842 SHAPE_Length SHAPE_Length 1 SHAPE_Length
10867 SRS_ID Spatial Reference System Identifier 1 SRS_ID
10998 TIPPST Jenis pasang surut 1 SPT